Currently viewing the category: "Glossary"

MacGuffin บ้างก็เรียกว่า McGuffin หรือ maguffin อ่านแบบไทยๆ ก็ใช้คำว่า แม็คกัฟฟิน เป็นองค์ประกอบสำหรับพล็อตหนังในการดึงดูดให้ผู้ชมติดตามเนื้อเรื่อง ว่าด้วยบางสิ่งที่ตัวละครหลักของเรื่องต่างทุ่มเท ทอดกายถวายตัวเพื่อครอบครองมัน(ไม่ว่าจะได้มาเพื่อวัตถุประสงค์ใด หรืออาจจะนำมันมาทำลาย)

[Continue Reading...]

Script Doctor ไม่ใช่หมอที่ไหน แต่เป็นคำเรียกอาชีพของคนแก้บทภาพยนตร์ที่ยังเห็นข้อผิดพลาดต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นบทสนทนา,การดำเนินเรื่อง หรือการเพิ่มองค์ประกอบบางอย่างให้กับบทของผู้เขียนดั้งเดิม เหมือนการแก้แผลของบทเดิมให้เรียบเนียน และสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

[Continue Reading...]

Genre(อ่านว่า ฌอง-ร่า) เป็นคำภาษาฝรั่งเศส แปลว่า ชนิด หรือ ลักษณะ ซึ่งก็หมายถึงการกำหนดคำเรียกให้กับชนิดของศิลปะแต่ละประเภท ซึ่งมองได้อย่างไม่มีขอบเขต ทั้งในแง่การวัดจาก เวลาและสถานที่(Setting), อารมณ์ที่สื่อออกมา(Mood), หรือแม้แต่รูปแบบการนำเสนอ(Format) นับเป็นคำที่มีความสำคัญในการกำหนดกลุ่มผู้เสพงานศิลปะ จนถึงขั้นสร้างตลาดที่ตรงกลุ่มเป้าหมายนั้น เช่น คอหนังแอ๊คชั่น, ขาร็อค, วรรณกรรมโรแมนติค, หรือผู้ชื่นชอบงานศิลปะประเภทจิตรกรรม เป้นต้น

[Continue Reading...]

Cameo หมายถึง บทรับเชิญเล็กๆ ที่คนดังมาเล่น มักปรากฎแค่ฉากเดียว คำนี้ถูกใช้ครั้งในปี 1851 โดยใช้ในการแสดงละครเวที และไม่ได้เครดิต แท้จริงคำนี้มีความหมายว่า a small piece of artwork

[Continue Reading...]