โอกาสสุดท้ายของการอนุรักษ์มรดกโสตทัศน์ของประเทศไทย ?

เป็นข่าวที่ผมลงไว้นมนานกาเลแล้ว แต่ก็อยากลงอีกครับ เพราะไม่แน่ใจว่าหนังสือที่ผมเขียนอยู่เขาจะเอาลงหรือเปล่า แต่เป็นข่าวที่อยากเผยแพร่ให้มากๆ เข้าไว้ จึงขอนำมาลงในบล็อกอีกครั้งครับ

แม้องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ(ยูเนสโก) จะประกาศให้วันที่ 27 ตุลาคมของทุกปี เป็นวันมรดกโสตทัศน์โลก เพื่อให้เห็นความสำคัญของการเก็บรักษา และซ่อมแซมสื่อโสตทัศน์ ซึ่งทางมูลนิธิหนังไทยได้จัดงานไปแล้วนั้น แต่ผลตอบรับจากภาครัฐกลับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น ทางหอภาพยนตร์แห่งชาติจึงได้จัดหัวข้อในการสัมมนาในวันที่ 13 ธันวาคม 2549 อีกครั้งด้วยชื่อที่น่าตกใจว่า “โอกาสสุดท้ายของการอนุรักษ์ มรดกโสตทัศน์ของประเทศไทย ?” และตลอดงานนั้นก็ได้ชี้แจงให้เห็นว่าการ ตั้งหัวข้อดังกล่าวนี้ไม่ใช่เรื่องเกินเลยแต่อย่างใด
อ่านเพิ่มเติม