Genre (Film Genre ตระกูลของหนัง)

Genre(อ่านว่า ฌอง-ร่า) เป็นคำภาษาฝรั่งเศส แปลว่า ชนิด หรือ ลักษณะ ซึ่งก็หมายถึงการกำหนดคำเรียกให้กับชนิดของศิลปะแต่ละประเภท ซึ่งมองได้อย่างไม่มีขอบเขต ทั้งในแง่การวัดจาก เวลาและสถานที่(Setting), อารมณ์ที่สื่อออกมา(Mood), หรือแม้แต่รูปแบบการนำเสนอ(Format) นับเป็นคำที่มีความสำคัญในการกำหนดกลุ่มผู้เสพงานศิลปะ จนถึงขั้นสร้างตลาดที่ตรงกลุ่มเป้าหมายนั้น เช่น คอหนังแอ๊คชั่น, ขาร็อค, วรรณกรรมโรแมนติค, หรือผู้ชื่นชอบงานศิลปะประเภทจิตรกรรม เป้นต้น

อ่านเพิ่มเติม