Currently viewing the tag: "Italian Film"

Baaria เป็นคำสแลงของคนบนเกาะซิซิลี ประเทศอิตาลี เพื่อใช้เรียกคนเมืองบาเกเรีย เมืองหนึ่งบนเกาะแห่งนี้ และนี่คือหนังที่บอกเล่าความรื่นรมย์ และอาดูรของชาวเมืองแห่งนี้ผ่านครอบครัวหนึ่งผ่านคน 3 รุ่น จากทศวรรษที่ 1920s-80s รวมกว่า 5 ทศวรรษ

[Continue Reading...]

ภาพยนตร์บางครั้งก็ราวกับกระจกที่ช่วยสะท้อนความเหมือนที่แตกต่างในยุคโลกา ภิวัฒน์ ดังเช่นประสบการณ์ของผู้คนในหนังเรื่อง After Midnight ที่ต่างมีอะไรบางอย่างคล้ายคลึงกับผู้คนทั่วโลก

[Continue Reading...]

เพื่อเผยแพร่วัฒนธรรมอิตาเลียนและความบันเทิงแก่คนรักหนัง ระหว่างวันที่ 23-28 กรกฎาคม สถานทูตอิตาลีประจำประเทศไทย ร่วมกับโรงภาพยนตร์เอสเอฟเอ็กซ์ซีเนม่า เอ็มโพเรียม จัดฉายภาพยนตร์อิตาเลียนในระบบ 35 มม. จำนวน 10 เรื่อง บัตรเข้าชม 120 บาท

[Continue Reading...]